પૃષ્ઠો

પાલડી [મીઠી] પે.કેન્દ્ર શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. સુવિચાર: "જિંદગી હસાવે ત્યારે સમજવું કે સારા કર્મો નું ફળ મળ્યું છે અને જિંદગી રડાવે ત્યારે સમજવું કે સારા કર્મો કરવાનો સમય આવ્યો છે...!" "ઝરણા ને દરિયો થવું ક્યારેય ગમતું નથી કારણ કે મોટા થઇ ને ખારા થવું એના કરતાં નાના રહી ને મીઠા રહેવું વધું સારું"...!

Feedjit Live Traffic

contek me

શનિવાર, 24 નવેમ્બર, 2012

નવી માહિતી..

                      નુતન વર્ષાભિનંદન

ધોરણ - 3 નું પરીણામ પત્રક અને માર્કશીટ 
 

ધોરણ - 5 નું પરીણામ પત્રક  

ધોરણ - 6 - 7 - 8 નું પરીણામ પત્રક અને માર્કશીટ 

જરૂરી FONT

AGE Calculator Date To Date

Age Calculator 

આજીવન ચાલતુ કેલેન્ડર

વાર્ષિક આયોજન ધોરણ - 6

વાર્ષિક આયોજન ધોરણ - 7

વાર્ષિક આયોજન ધોરણ - 8

પગાર ગણતરી પત્રક

રચનાત્મક મુલ્યાંકન માટે પરિશિષ્ટ અ  

વ્યક્તિ વિકાસ માટે પરિશિષ્ટ - બ 

PRAN FORM 
  
અંતર સારણી પ્રોગ્રામ 

લોન ભરપાઇ ટેબલ 

MATHS પ્રોગ્રામ 


viral shira ni link che..

1 ટિપ્પણી: