પૃષ્ઠો

પાલડી [મીઠી] પે.કેન્દ્ર શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. સુવિચાર: "જિંદગી હસાવે ત્યારે સમજવું કે સારા કર્મો નું ફળ મળ્યું છે અને જિંદગી રડાવે ત્યારે સમજવું કે સારા કર્મો કરવાનો સમય આવ્યો છે...!" "ઝરણા ને દરિયો થવું ક્યારેય ગમતું નથી કારણ કે મોટા થઇ ને ખારા થવું એના કરતાં નાના રહી ને મીઠા રહેવું વધું સારું"...!

Feedjit Live Traffic

contek me

ગુરુવાર, 15 નવેમ્બર, 2012

ઉચ્ચતર પગાર ફોર્મ

4 ટિપ્પણીઓ:

  1. Bhai bharatsinh blog no background color change karo contrast ratio set karo karan jene colour blindness hase tene yellow background ma white font vanchvama taklif padse

    જવાબ આપોકાઢી નાખો
  2. Bhai bharatsinh blog no background color change karo contrast ratio set karo karan jene colour blindness hase tene yellow background ma white font vanchvama taklif padse

    જવાબ આપોકાઢી નાખો