પૃષ્ઠો

પાલડી [મીઠી] પે.કેન્દ્ર શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. સુવિચાર: "જિંદગી હસાવે ત્યારે સમજવું કે સારા કર્મો નું ફળ મળ્યું છે અને જિંદગી રડાવે ત્યારે સમજવું કે સારા કર્મો કરવાનો સમય આવ્યો છે...!" "ઝરણા ને દરિયો થવું ક્યારેય ગમતું નથી કારણ કે મોટા થઇ ને ખારા થવું એના કરતાં નાના રહી ને મીઠા રહેવું વધું સારું"...!

Feedjit Live Traffic

contek me

ગુજરાતી સમાચાર પત્રો અને મેગેઝીનો


૧૧. ગુજરાતી સમાચાર પત્રો અને મેગેઝીનો

Gujarat SamacharDivya BhaskarSandesh
Metro SambhavGujarat TodayNobat

Akila Newsaajkaal daily newslok mijaj news
Gujaratam NewspaperJaihind Daily NewsJanmabhoomi newspaper
Gandhinagar today news
Bombay SamacharSardar Gurjari
Sanjsamachar NewsSaurashtrabhoomi News4 ટિપ્પણીઓ: