પૃષ્ઠો

પાલડી [મીઠી] પે.કેન્દ્ર શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. સુવિચાર: "જિંદગી હસાવે ત્યારે સમજવું કે સારા કર્મો નું ફળ મળ્યું છે અને જિંદગી રડાવે ત્યારે સમજવું કે સારા કર્મો કરવાનો સમય આવ્યો છે...!" "ઝરણા ને દરિયો થવું ક્યારેય ગમતું નથી કારણ કે મોટા થઇ ને ખારા થવું એના કરતાં નાના રહી ને મીઠા રહેવું વધું સારું"...!

Feedjit Live Traffic

contek me

અગત્યની વેબસાઈટ-બ્લોગ


અગત્યની વેબસાઈટ-બ્લોગ


2 ટિપ્પણીઓ:

  1. આપની બલોગ સૂચિમાં મારો બ્લોગ મુકવા વિનંતી www.vkmevada.blogspot.in

    જવાબ આપોકાઢી નાખો