પૃષ્ઠો

પાલડી [મીઠી] પે.કેન્દ્ર શાળા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. સુવિચાર: "જિંદગી હસાવે ત્યારે સમજવું કે સારા કર્મો નું ફળ મળ્યું છે અને જિંદગી રડાવે ત્યારે સમજવું કે સારા કર્મો કરવાનો સમય આવ્યો છે...!" "ઝરણા ને દરિયો થવું ક્યારેય ગમતું નથી કારણ કે મોટા થઇ ને ખારા થવું એના કરતાં નાના રહી ને મીઠા રહેવું વધું સારું"...!

Feedjit Live Traffic

contek me

મંગળવાર, 23 સપ્ટેમ્બર, 2014

PARINAM NA TAMAM PATRAKO NAVU DHORAN 1 THI 8 NUધોરણ:-૩ થી ૮  ન્યુ પરિણામ પત્રક

આ પરિણામ માટે જરૂરી ફોન્ટ download કરવા દરેક ફોન્ટ પર ક્લિક કરો


અંગ્રેજી ફોન્ટ 5      અંગ્રેજી ફોન્ટ 6        અંગ્રેજી ફોન્ટ 7

INFO BY-RASIKBHAI MAFABHAI SUTHAR CRC SHIORI-2

ફોન કરો અને ફાઇલ ઓપન કરો ------મોબાઇલ નંબર:-9173971964

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો